Környezetvédelmi mulasztás miatt bírságolnak

Az Európai Unió Bírósága kötelezettségszegési eljárásban elítélte Magyarországot, mert nem csökkentette a túlságosan magas értéket mutató légszennyezettséget. 

 „Az ítélet kimondja, hogy Magyarország nem teljesítette a szállópor (PM10) részecskékre vonatkozó napi határértéket az ország teljes területén, valamint azt, hogy e határértékek túllépésének időtartama a lehető legrövidebb legyen” – írja a másfélfok.hu

Az uniós jogszabályok alapján egy évben legfeljebb 35 napon lehet magasabb a PM10-koncentráció az egészségügyi határértéknél (napi átlag 50 µg/m3).  Mégis Magyarország egyes részein szinte minden évben előfordul, hogy 70–90 napon keresztül meghaladják ezt a mérőállomásokon mért adatok. Hazánkban évente mintegy 13 000 ember idő előtti halála köthető a rossz levegőminőséghez, nem beszélve az évi közel egymillió megbetegedésről és a sok százmilliárdra rúgó gazdasági károkról. Kiderült, hogy itthon nem számolnak az illegális lakossági égetésekből származó kibocsátásokkal, az éghajlat- és levegőminőségi terveket így ezek figyelembevétele nélkül alkotják.  Az ítéletben megjelölt légszennyezés csökkentésére konkrét intézkedésekre lenne szükség.  Ugyan megjelent az avarégetés tiltására vonatkozó magyar szabályozás, de továbbra is viták kereszttüzében áll, és hatékony végrehajtását a kormány a járványhelyzetre hivatkozva fel is függesztette.

A hazai zöld civil szervezetek álláspontja szerint bőven lett volna lehetőségünk az elmarasztalás megelőzésére. „Az állampolgárok aktív bevonásával nem csupán az elkötelezettség emelhető. Az itthon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő “citizen science”, azaz aktív állampolgári alapon működő rendszerek a levegőminőségre vonatkozó, lakosság által megfizethető áron megvásárolt mérőkészülékek adatait gyűjtik össze. Ezek a mérések lehetővé teszik a lokális légszennyezettség vizsgálatát, elemzését, és annak térképes ábrázolását. Ezzel valósabb képet kaphatunk arról, hogy milyen súlyos probléma egy adott helyen a légszennyezettség” – írja a portál.

Az említett készülékek száma növekedett az elmúlt két évben, több önkormányzat már be is szerzett ilyen műszereket. Előnye, hogy használatukkal javítják a településeken a levegőminőség-mérés pontosságát. Ez a készülék megmutatja, hogy utcáról utcára nagyot változik a légszennyezettség, ahogyan a legforgalmasabb utaktól, illetve egy szilárd tüzelést alkalmazó háztartástól térben távolodunk. A jövőben segítség lehet az önkormányzatok és a hatóság számára is az illegális égetések felderítésében, és közvetve azok megszüntetésében.

Jó tudni, hogy az állampolgárok érvényesíthetik a tiszta levegőhöz való jogukat az Aarhusi egyezmény segítségével. Az egyezmény környezeti ügyekben nemcsak az információhoz való hozzáférést, hanem a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételét is szabályozza. Eszerint a nyilvánosságot tájékoztatni kell a környezetre vonatkozó döntésekről és a tervezett hatósági intézkedésekről, valamint biztosítani kell a közigazgatási, bírósági jogvédelemhez való jogot is. Az EU célja nem a magyar emberek büntetése, hanem az, hogy rábírják a döntéshozókat a légszennyezettség csökkentésére, amelynek költségeit részben fedező forrásokat is biztosít.